Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden (voorwaarden) van Bit Academy B.V. (Bit) zijn de spelregels die gelden voor alle deelnemers die zich hebben ingeschreven voor een scholingstraject (traject) bij Bit en de toelatingsprocedure van Bit succesvol hebben doorlopen. Lees deze voorwaarden goed door.

1. Subsidie en voorwaarden

Je kan het traject gratis doen dankzij een door de overheid beschikbaar gestelde subsidie. Bit kan de vergoeding voor jouw deelname aan het traject pas na afronding van het traject aanvragen bij de overheid, en alleen als Bit kan aantonen dat je het traject volledig hebt afgerond. Hiervoor kijkt Bit naar jouw voortgang en aanwezigheid in het traject: je moet (1) óf minimaal 80 opdrachten hebben afgerond én een eindopdracht van jezelf van voldoende niveau hebben ingeleverd, óf minimaal 100 opdrachten hebben afgerond, óf minimaal 80% van de bijeenkomsten aanwezig zijn geweest. De eindopdracht wordt beoordeeld door een coach van Bit. De coach zal bepalen of jij in de eindopdracht voldoende laat zien dat je iets geleerd hebt van het traject.

Er kan per deelnemer maar eenmalig subsidie worden aangevraagd. Je mag hierom ook maar met één opleiding mee doen binnen dit subsidietraject. Als na de startdatum van jouw opleiding blijkt dat je je bij twee verschillende opleidingen hebt ingeschreven is Bit Academy genoodzaakt de annuleringskosten van €200,- euro bij je in rekening te brengen.

Deelnemer gaat voor aanvang van de opleiding akkoord met de code of conduct. Als deelnemer zich niet aan deze code of conduct houdt, houdt Bit te allen tijde het recht om deelnemers toegang tot de opleiding te ontzeggen.

2. Annuleringskosten

Vanaf de startdatum (de dag van de eerste bijeenkomst) duurt het traject in totaal 10 weken. Je hebt 2 weken de tijd om het traject gratis uit te proberen. Op dag 12 (gerekend vanaf de startdatum) geeft Bit jou per e-mail een advies met haar verwachtingen of je het traject binnen 10 weken succesvol kan afronden. Het advies van Bit is gebaseerd op het tempo waarin je de opdrachten in de eerste 2 weken doorloopt. Loop je de opdrachten in een bepaald tempo door in de eerste 2 weken? Dan verwacht Bit dat je het traject succesvol zult afronden als je de resterende 8 weken net zoveel tijd in het traject investeert als in de eerste 2 weken. Daarnaast vraagt Bit ook aan jou of je met het traject door wilt gaan. Afmelden kan alleen door dit formulier in te vullen: https://we-are-bit.typeform.com/to/ADpafS65. Als je je afmeldt, dan bevestigt Bit daarna je afmelding per e-mail. Als je je niet afmeldt, dan gaat Bit ervan dat je doorgaat met het traject.

Bit houdt te allen tijde het recht om deelnemers toegang tot de opleiding te ontzeggen. Als op dag 12 blijkt dat het voor deelnemer niet haalbaar is de opleiding succesvol af te ronden, kan Bit besluiten de deelname voor deelnemer te stoppen. In dit geval worden geen annuleringskosten in rekening gebracht.

Als je voor dag 15 (gerekend vanaf de startdatum) stopt met het traject, dan brengt Bit geen kosten bij je in rekening. Besluit je op of na dag 15 of daarna te stoppen met het traject, dan is Bit genoodzaakt € 200,- annuleringskosten bij je in rekening te brengen. Dit is onafhankelijk van de reden dat je stopt. Bit kan dan namelijk geen subsidie aanvragen bij de overheid, terwijl Bit wel tijd en kosten in je heeft geïnvesteerd. Bit vindt het in dat geval reëel dat je zelf een deel van de gemaakte kosten vergoedt.

Ga je wel door met het traject en rond je het traject af, dan vraagt Bit je aan het einde van het traject om een formulier te ondertekenen dat bewijst dat je het traject succesvol hebt afgerond. Doe je dit niet? Dan kan Bit geen subsidie voor jou aanvragen. Ook dan is Bit genoodzaakt annuleringskosten van € 200,- bij je in rekening te brengen.

3. Eindopdracht

De eindopdracht die je inlevert moet een eindopdracht van jezelf zijn en van voldoende niveau zijn. De eindopdracht mag niet door iemand anders zijn gemaakt of van iemand anders zijn gekopieerd. Lever je iets in wat niet door jou is gemaakt of van iemand anders is gekopieerd, dan ziet Bit dit als plagiaat. Ook dan brengt Bit de annuleringskosten van € 200,- in rekening. Bit beoordeelt zelfstandig de vereisten waaraan een eindopdracht moet voldoen.

4. Activiteit in Jarvis en aanwezigheid bijeenkomsten

Bit houdt de activiteit in Jarvis en aanwezigheid bij bijeenkomsten van alle deelnemers bij, dus ook jouw activiteit en aanwezigheid. De activiteit van een deelnemer is voor Bit een indicatie of een deelnemer het traject succesvol zal afronden binnen de termijn van 10 weken. Leren programmeren leer je alleen door het veel te doen. Het is dus essentieel om regelmatig in te loggen in Jarvis en aan de opdrachten te werken. Doe je dit niet, dan stuurt Bit je eerst een herinneringsmail. Log je hierna niet in, en ben je dus langer dan 14 dagen achter elkaar niet actief, dan gaat Bit ervan uit dat je het traject wilt stoppen. Is dit binnen de eerste 14 dagen (gerekend vanaf de startdatum)? Dan zitten hier geen annuleringskosten aan verbonden. Is het op of na dag 15 (gerekend vanaf de startdatum)? Dan is Bit genoodzaakt de annuleringskosten van € 200,- bij je in rekening te brengen. Ben je minder dan 80% van de bijeenkomsten aanwezig, dan gaat Bit er ook van uit dat je het traject wilt stoppen. Ook dan is Bit genoodzaakt de annuleringskosten van € 200,- bij je in rekening te brengen.

5. Opdrachten starten en afmaken

In Jarvis kan Bit van alle deelnemers zien wanneer ze voor het laatst zijn begonnen aan een opdracht. Het kan zijn dat je moeite hebt met een bepaalde opdracht en er hierdoor wat langer over doet. Kom je ergens niet uit? Stel dan je vraag aan de online learning community of een coach van Bit. Zij zijn er om je te helpen. Bit zal je hier ook herinneringsmails over sturen.

Blijf je langer dan 14 dagen achter elkaar hangen op dezelfde opdracht? Dan is dat voor Bit een indicatie dat je het hebt opgegeven en gaat Bit ervan uit dat je het traject wilt stoppen. Is dit binnen de eerste 14 dagen (gerekend vanaf de startdatum)? Dan zitten hier geen kosten aan verbonden. Is dit op of na dag 15 (gerekend vanaf de startdatum)? Dan is Bit genoodzaakt de annuleringskosten van € 200,- bij je in rekening te brengen.

6. Privacy en live coderingssessies

Bit bewaart je persoonlijke gegevens voor 6 maanden, ook als je uiteindelijk niet meedoet aan het traject. Bit bewaart en verwerkt je persoonlijke gegevens onder meer om je e-mails te sturen over het traject, nieuwe startdata en ander nieuws. Voor een uitgebreide beschrijving welke gegevens Bit verzamelt en verwerkt, verwijzen we je naar ons privacyreglement.

De live coderingssessies worden digitaal opgenomen. Jouw naam komt in beeld. Je kunt je camera altijd uitzetten. Deze opnamen worden gedeeld via een privélink op YouTube, zodat enkel mensen met de link deze video’s kunnen kijken.

7. Aansprakelijkheid

Bit is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen gedurende het traject, of voor diefstal of vermissing van persoonlijke goederen tijdens het traject en andere activiteiten.