Privacy policy

Via dit Privacybeleid informeert Bit Academy BV u over de wijze waarop binnen onze organisatie wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Bit Academy BV, hierna te noemen Bit Academy respecteert uw privacy en wil handelen binnen de regels van de Algemene Verordening Persoonsgegevens AVG.

Welke gegevens worden verwerkt?

Bit Academy verwerkt de persoonsgegevens die we van u of van uw werkgever ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die we ontvangen bij inschrijving voor een opleiding of als u op andere wijze contact met ons opneemt. Wij verzamelen en verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens: uw naam, adres en overige contactgegevens, gegevens met betrekking tot de opleiding waarvoor u zich heeft aangemeld, inclusief betalingsgegevens en indien door u gewenst gegevens over uw werkgever.

Bij uw oriëntatie verzamelen wij gegevens als IP adres, telefoonnummer en e-mailadres om u zo goed mogelijk te adviseren over onze dienstverlening. Voor toelating verzamelen wij gegevens over de door u gevolgde opleidingen en eventueel informatie uit toelatingsgesprekken of assessments. Gedurende de opleiding verzamelen wij gegevens over studievoortgang, beoordelingen en behaalde resultaten en certificaten en/of diploma’s en de evaluaties die invult. Daarnaast verzamelen wij uw BSN omdat wij deze moeten doorgeven aan de overheid voor het verkrijgen van de subsidie voor uw deelname. Na de opleiding bewaren wij uw gegevens, certificaten of diploma’s die u heeft behaald en uw evaluaties. Uw BSN wordt direct verwijderd nadat deze gedeeld is met de overheid.

Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om u goed en proactief te informeren over alle mogelijkheden
  • Om u goed te kunnen adviseren bij de juiste keuze voor een opleiding
  • Om te beoordelen of u kunt worden toegelaten tot een opleiding
  • Voor de administratieve afhandeling van het gehele opleidingsproces;
  • Voor evaluaties waarop wij onze dienverlening kunnen verbeteren;
  • De persoonsgegevens die we gebruiken voor evaluaties en analyses worden door ons geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot u herleidbaar. Wij zullen uw gegevens niet aan andere derden verstrekken, tenzij u daarvoor voorafgaande toestemming hebt gegeven of wij daartoe wettelijk zijn verplicht bijvoorbeeld in het kader van de wet op het hoger onderwijs.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internetbrowser op uw computer worden geplaatst. Met behulp van een sessie cookie kan onder meer worden bijgehouden welke van onze webpagina's u bekijkt en welke opties u gebruikt. Wij gebruiken deze gegevens om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sessie cookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw internet browser afsluit. Meer informatie hierover kunt u lezen in ons cookiebeleid.

Marketing

Google AdWords - Google Dynamics Remarketing

Doel: De Google AdWords-cookie houdt bij welke pagina’s de gebruiker bezoekt, zodat relevante en persoonlijke advertenties op externe websites getoond kunnen worden.

Eigenschap: De cookie komt van Google en wordt na maximaal twee jaar verwijderd.

Delen: Google deelt geen anonieme data met derden. Bekijk Google Privacy Statement.

Google Analytics

Doel: De Google Analytics-cookie houdt bij hoe een gebruiker de website gebruikt. Informatie over het gebruik wordt gebruikt om rapporten op te stellen voor Bit Academy en andere diensten aan te bieden met betrekking tot internetgebruik.

Eigenschap: De cookie komt van Google en wordt na maximaal twee jaar verwijderd.

Delen: Google deelt geen anonieme data met derden (excl. derden die informatie namens Google verwerken). Bekijk Google Privacy Statement.

Facebook

Doel: De Facebook-cookie houdt bij welke pagina’s de gebruiker bezoekt, zodat relevante advertenties op Facebook getoond kunnen worden.

Eigenschap: De cookie komt van Facebook en wordt 1 jaar bewaard.

Delen: Facebook deelt geen informatie met derden. Bekijk Facebook Privacy Statement.

Opnames en overig beeldmateriaal

Tijdens uw deelname van dit traject zult u live coding sessies en groepssessies bijwonen. Deze kunnen worden opgenomen zodat deelnemers die door externe omstandigheden afwezig waren deze opnames later kunnen terugkijken. De opnames worden tot maximaal 6 maanden na deelname bewaard en zijn toegankelijk via unieke links die alleen met deelnemers gedeeld worden. Tijdens een opname bent u altijd vrij om uw camera uit te zetten zodat u niet in beeld komt.

Beveiliging en bewaartermijn

Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. Bit Academy bewaart uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. Bit Academy mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

Inzage, correctie en verwijdering

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt daartoe een gespecificeerd verzoek richten aan Bit Academy info@bit-academy.nl onder vermelding van uw naam en adres. Bit Academy zal binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Bit Academy de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren.

Wijzigingen

Op basis van nieuwe inzichten en uw feedback kan Bit Academy kan deze Privacy Policy wijzigen. We raden dan ook aan dit Privacybeleid regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Dit Privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 15-03-2021